ISBN: 9788761630704. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018