Du skal logge ind for at skrive en note

Vi har tidligere beskæftiget os både med vektorer og funktioner og set praktiske anvendelser inden for disse emneområder. Ved at kom­binere vektorer og funktioner får vi et værktøj, der kan beskrive og analysere bevægelser i både planen og i rummet.

Det kan være kur­vebanen for en bestemt maskindel eller en robot-arms bevægelse i en industriel proces. Et punkt på et hjul, der ruller hen over et un­derlag, har en særlig kurvebane. Planeterne følger bestemte baner, der kan beskrives med vektor­funktioner.

Du skal logge ind for at skrive en note
Figur 2.1

Planeters baner kan beskrives ved hjælp af vektorfunktioner

© iStock Photo / Amos Struck
Figur 2.1

Planeters baner kan beskrives ved hjælp af vektorfunktioner

© iStock Photo / Amos Struck
Du skal logge ind for at skrive en note

Kapitel 2 om vektorfunktioner

...ser på, hvordan en vektorfunktion defineres. Med udgangspunkt i stedvektoren til en partikels beliggenhed i et koordinatsystem ser vi, hvordan tangentvektorer, hastighed, fart og acceleration kan be­stemmes.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761630704. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018