Forfattere

Michael Jensen, Klaus Marthinus, Bernt Hansen og Allan Bohnstedt.

Kort beskrivelse

MAT A htx er en grundbog til Matematik på A-niveau på htx - tredje bind, der ligger i forlængelse af MAT B1 og B2 htx.

Vi anbefaler

Prøv det interaktive værktøj til visning af vektorfunktioners banekurver

ISBN: 9788761630704. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018